Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
Phone No.: 977-01-4510911 | Fax No.: 977-01-4518186

Former Deans

 1. Prof. Dr. Moin Shah

 2. Prof. Dr. Hemang Dixit

 3. Prof. Dr. Gopal Prasad Acharya

 4. Prof. Dr. Madan Upadhyay

 5. Prof. Dr. Bhisma Raj Prasain

 6. Prof. Dr. Purna Chandra Karmacharya

 7. Prof. Dr. Hari Govind Shrestha

 8. Prof. Dr. Ramesh Kant Adhikari

 9. Prof. Dr. Arun Sayami

 10. Prof. Dr. Kumud Kumar Kafle

 11. Prof. Dr. Dharma Kanta Baskota

 12. Prof. Dr. Prakash Sayami

 13. Prof. Dr. Shashi Sharma

 14. Prof. Dr. Rakesh Prasad Shrivastav

 15. Prof. Dr. Keshav Prasad Singh

 16. Prof. Dr. Jagadish Prasad Agrawal