Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
Phone No.: 977-01-4510911 | Fax No.: 977-01-4518186

Former Deans

Prof. Dr. Moin Shah

Prof. Dr. Hemang Dixit

Prof. Dr. Gopal Prasad Acharya

Prof. Dr. Madan Upadhyay

Prof. Dr. Purna Chandra Karmacharya

Prof. Dr. Hari Govind Shrestha

Prof. Dr. Ramesh Kant Adhikari

Prof. Dr. Arun Sayami

          Prof. Dr. Kumud Kumar Kafle

Prof. Dr. Shashi Sharma

Prof. Dr. Rakesh Srivastav

Prof. Dr. Dharma Kanta Baskota

Prof. Dr. Prakash Sayami

          Prof. Dr. Rakesh Prasad Shrivastav

          Prof. Dr. Keshav Prasad Singh

Prof. Dr. Jagadish Prasad Agrawal