Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
Phone No.: 977-01-4410911 | Fax No.: 977-01-4418186

Former Deans

Prof. Dr. Moin Shah

Prof. Dr. Hemang Dixit

Prof. Dr. Gopal Prasad Acharya

Prof. Dr. Purna Chandra Karmacharya

Prof. Dr. Hari Govind Shrestha

Prof. Dr. Ramesh Kant Adhikari

Prof. Dr. Arun Sayami

Prof. Dr. Keshav Prasad Singh

Prof. Dr. Kumud Kumar Kafle

Prof. Dr. Shashi Sharma

Prof. Dr. Rakesh Srivastav

Prof. Dr. Dharma Kanta Baskota

Prof. Dr. Jagadish Prasad Agrawal

Prof. Dr. Dibya Singh Shah